KURSER 2019-2020

Demenspass

Någon säger dement,
läkaren säger Alzheimers sjukdom,
vi säger Britta.

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i vården av äldre med demenssjukdom. Kursen kräver inga förkunskaper utan riktar sig till alla som arbetar med äldre.

Innehåll

  • Vägen till diagnos
  • Olika minnessjukdomar
  • Att leva med minnessjukdom
  • Aktiverande arbetssätt
  • Sjukdomens olika yttringar

Omfattning: 10 timmar föreläsningar och diskussioner

Målgrupp: Personal inom äldreomsorg

Ytterligare information fås av

Carola Sjöström, lärare vid YA
tfn 044-750 3146 / carola.sjostrom@yrkesakademin.fi

Carola är sjukskötare, HVM och har avlagt specialyrkesexamen inom äldreomsorg med fördjupning i demensvård. Hon har 13 års arbetserfarenhet inom äldreomsorg/demensvård.

Skriv ut