KURSER 2019-2020

Paddagogik - Pedagogisk dokumentation med iPad

iPaden är ett verktyg som kan förenkla personalens och barnens arbetssätt med att dokumentera verksamheten, barns utveckling och intressen. iPad är ett verktyg som både personal och barn kan arbeta med. Man kan sitta tillsammans runt iPaden och arbeta. iPaden kan även användas som informationskälla personalen emellan. Syftet att förmedla ett sätt att förenkla dokumentationen på och att visa vilka möjligheter iPaden ger i det dagliga arbetet.

Att ta med iPaden vart än du går,
borde vara lika självklart som
att ta med dig papper och penna.

Innehåll

  • iPad som pedagogiskt redskap och dess olika användningsområden
  • Hur dokumentera med iPad?
  • Hur laddar man ned program?
  • Hur ta tillvara på barnens/elevernas naturliga intresse av användandet av iPaden och appar

Omfattning: 1 dag med föreläsning och användning av iPad

Målgrupp: Personal inom småbarnsfostran, morgon och eftermiddagsverksamheten, skolan och övriga intresserade

Ytterligare information fås av

Ann-Louise Ljung, lärare vid YA!
tfn 050-541 44 16 /  ann.louise.ljung@yrkesakademin.fi

Ann-Louise är speciallärare, har yrkeslärarkompetens och har arbetat inom daghem och handikappomsorg i över 20 år. Hon har jobbat på YA! sedan år 2000 och är idag ansvarig utbildare för Yrkesexamen för familjedagvårdare.

Kim Vesterbacka, nätpedagog vid YA!, har jobbat vid Söfuk och YA! sedan 2005 och har erfarenhet inom bl.a e-lärande och personalfortbildning.

Förfrågningar 

Se vår kontaktsida

Skriv ut