KURSER 2017-2018

Teknik

Fordon (4)

Bygg (4)

El (3)

Startar 12.11.2018

Info & Anmälan

Gamla Vasa, YA! Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 26.11.2018

Info & Anmälan

Gamla Vasa, YA! Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 03.12.2018

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
Startar 03.12.2018

Info & Anmälan

Gamla Vasa, YA! Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA