KURSER 2019-2020

Startar 24.10.2019

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes, Ängskullsvägen 1
Startar 25.10.2019

Info & Anmälan

Optima, föreläsningssal Hällgrund, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad
Startar 12.11.2019

Info & Anmälan

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30A, Vasa
Startar 09.01.2020

Info & Anmälan

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, Gamla Vasa, Campus, A-1011