Kylbehörighet under 3 kg köldmedium, Vasa

Målgrupp

Kursen riktar sig speciellt till dem som installerar och utför service på luftvärmepumpar och små kylanläggningar. 

Se behörigheter här: https://tukes.fi/sv/produkter-och-tjanster/kylbranschen/personliga-behorighet-och-behorighetskrav

 

Innehåll

 • UTBILDNING  FÖR BEHÖRIGHET UNDER 3KG KÖLDMEDIUM. PRELIMINÄRT PROGRAM:
   
  Dag 1: Säker användning av köldmedier och kylmaskinoljor
   
  9.00        Anmälningar och utdelning av material, kaffe
  10.00      Innehållet i delexamen
  10.10      Kylprocessen
  11.00      Allmänt använda köldmedier
  11.45      Kylmaskinoljor
  12.15      Lunch
  13.00      Kylprocessen övningar
  14.45      Kylprocessen övningar
  15.30      Kaffe
  15.45      Hanteringsanvisningar för oljor och köldmedier
  16.00      Skyddsinformationsanvisningar
   
  Dag 2:  Kylbranschens miljölagstiftning , värmepumpsteknik
   
   9.00     Lagstiftning om köldmedier
   9.45     Luftvärmepumpsteknik
  11.30     Övningar
  12.00     Lunch
  13.00     Tent för behörighet under 3kg
  16.00     Tenten avslutas
   
  Dag 3-4:   2 dagar praktiska övningar med installation och igångkörning av kylaggregat och luftvärmepump. Tidpunkten för de praktiska övningsdagarna överenskoms med utbildaren under dag 1-2.

Övrig info

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort
- om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta
- Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Kursfeedback kan ges på adressen feedback.eduya.fi


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 27.10.2021, 09:00
 • Kursavslut: 28.10.2021, 16:00
 • Sista anmälningsdag: 21.10.2021
27-28.10.2021 kl. 9-16. OBS! DÄRTILL KOMMER 2 ÖVNINGSDAGAR, VILKA ÖVERENSKOMS MED FÖRELÄSAREN!

Plats & Ort

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA

Utbildare:

 • Lolax Kenneth - 044-033 15 17

Förfrågningar:

 • Lolax Kenneth - 044-033 15 17 (innehåll i kursen/behörigheter) eller Söderback Patrik - 0400-29 39 39 - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (praktiska saker)

Kurspris:

950 € exklusive moms 24%. I priset ingår utbildning, kaffe och lunch. (exkl. moms 24%)
1.178 € inklusive moms 24%. I priset ingår utbildning, kaffe och lunch. (Inkl. moms 24%)
EduYA Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2018-2020!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:
  FO‐nr: 2732069‐6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice
 • PAPPERSFAKTUROR:
  Edu YA Ab, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland