Ledarskapsforum: Strategi i världsklass - så navigerar du i en föränderlig värld, Ralf Blomqvist & David Loid

Målgrupp

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i Österbotten och hela Svenskfinland. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.

Innehåll

Att arbeta visionsdrivet, målinriktat och strategiskt har blivit något av ett samtida mantra för många organisationer. Men strategiarbetets innehåll och tillämpningar är under ständig förändring i en värld som präglas av snabbt föränderliga kundbeteenden, stegrade krav från medarbetarna samt teknikskiften och en accelererande digitalisering.

Vad behöver jag då känna till och förstå av strategiarbetets referensramar, tankemodeller och tillämpningar? Vad innebär strategiarbete för mig i min roll? Och inte minst – hur gör andra? Under inspirerande ledning av David Loid och Ralf Blomqvist rätar vi ut frågetecknen.

Arbetsformerna under dag 1 är föreläsningar, bikupor och gemensamma diskussioner. Deltagarna gör därefter en Strategisafari i form av en inventering/värdering av den egna organisationens strategiarbete. Dag 2 är en heldagsworkshop som innefattar redovisningar av deltagarnas Strategisafaris, gemensamt erfarenhetsutbyte samt individuella action plans. 

Agenda

Dag 1  (Jakobstad, tisdag 12 oktober, kl. 09.00–16.00)

Kl. 09.00

Välkommen/kort introduktion

Tema 1: Strategiarbetets tankemodeller och referensramar

- Strategiexposé – från planering till värdeskapande (Ralf)

- Strategiarbetets tre grundkrafter (David)

- Bikupor/gruppdiskussioner: hur jobbar mitt företag med strategi, vilka tankemodeller och tillämpningar formar vårt utvecklings- och framtidsarbete?

 Kl. 12.00

Lunch- och telefonpaus

 Kl. 13.00

Tema 2: Strategiskt utvecklingsarbete

- Vision, mål, strategi, implementering – hur hänger allt ihop?

- Hur arbeta kund-/brukardrivet

- Business Model Canvas

Tema 3: Att leda och utvärdera strategiarbetet

- Promotivt förändringsarbete och Change Management

- Delat ledarskap

- Strategisk styrning och Balanced Scorecard

Kl. 15.00

Planering av deltagarnas Strategisafaris

Kl. 16.00

Dagen avslutas

 

Hemuppgift: Strategisafari

Deltagarna inventerar den egna organisationens strategi-/utvecklingsarbete genom att intervjua:

 • en kund
 • ett par medarbetare (någon i ledningsgruppen samt en annan kollega)
 • en leverantör/samarbetspartner

- Intrycken från intervjuerna jämförs med organisationens formella strategi- och styrdokument (vision, strategi(er), planer, nyckeltal, …)

- Insikterna från Safarin sammanställs i en kort presentation under förmiddagen dag 2.

 

Virtuell avstämning (Zoom, onsdag 3 november, kl. 09.00–11.30)

 - Hur går det? Kort lägesavstämning + frågor&svar

- Hur ska vi förstå strategi- och framtidssnacket? ”Emergent strategy” kontra planeringsdrivna strategiprocesser

- Tips inför dag 2

 

Dag 2 (Jakobstad/Vasa eller Zoom, torsdag 18 november, kl. 09.00–16.00)

Kl. 09.00

Välkommen/kort resumé

Workshop 1: Genomgång av deltagarnas Strategisafaris

- Presentationer och diskussion i mindre grupper

- Guldkorn och lärdomar – vilka insikter, tankar och förbättringsförslag vill grupperna lyfta fram? 

Kl. 11.30                

Lunch- och telefonpaus

Kl. 12.30                

Workshop 2: Gemensam utvecklingsworkshop

- Vilka tankemodeller och referensramar präglar deltagarnas strategi-/utvecklingsarbete? Vad fungerar, vad behöver förädlas/förändras?

- Hur driver vi strategi- och utvecklingsprocesser, vad kan vi lära oss av (var)andra?

- Hur leder vi förändringsarbetet, vilka utmaningar och utvecklingsbehov finns i olika roller/befattningar?                    

Kl. 14.30

Egenreflektion och Action Plan: hur vill jag utvecklas i min ledarroll, vad gör jag nu?

Kl. 15.30                

Uppsummering och konklusioner

Kl. 16.00                

Dagen avslutas


Ralf Blomqvist har i över 20 år verkat som rådgivare åt företag och organisationer i frågor som rör kunddriven verksamhetsutveckling. Hans fokusområden är strategi, affärsutveckling, innovation, kundlojalitet och kunddialog. Ralf verkar såväl inom konsumentmarknad som business-to business och har även lång erfarenhet från offentlig sektor. Hans primära arbetsfält är Norden.

 
Ralf introducerade begreppet Relationsmarknadsföring i Norden som medförfattare till boken med samma namn (1993). Boken blev snabbt ett referensverk inom området och har
till dags dato sålts i drygt 15 000 exemplar. Ralf är även medförfattare till en rad andra böcker inom bl a kundrelationer och kvalitetsarbete.
 
Ralf är flitigt anlitad som föredragshållare, utbildare och moderator såväl på kundinterna evenemang som externt, både inom privat och offentlig sektor. Han föreläser även sedan
många år regelbundet på KTH Executive School.
 

Ralf är delägare i det Göteborgsbaserade konsultföretaget Main AB. Han är bosatt i Jakobstad och Helsingfors.

 

David Loid arbetar som konsult, utbildare, entreprenör och forskare med fokus på strategi- och verksamhetsutveckling.

David coachar ett antal stora och medelstora organisationer och deras ledningsgrupper vad gäller att skapa konkurrenskraft för komplexa framtida utmaningar.

I skrivande stund arbetar David med ett forskningsprojekt inom management control i kunskapsintensiva organisationer tillsammans med Matti Skoog, professor i företagsekonomi Åbo akademi. År 2020 gav David ut boken Promotivt förändringsarbete – när medarbetare och ledning drar åt samma håll. Boken nominerades till årets bok av Sveriges HR förening och beskriver ett helt nytt förhållningssätt till ledarskap och förändring.

David medverkar regelbundet på de högst rankade utbildningarna i Sverige så som Stockholms universitets MBA-utbildning och Stockholm School of Economics Executive Education med mycket höga utvärderingar.

David är huvudägare och styrelseordförande i tre mindre verkstadstekniska företag.

Workshoparna kommer att innehålla många konkreta exempel och praktiska råd. David Loid har en mycket fängslande stil.

Läs mera om David Loid på https://loid.se/

 

Övrig info

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort
- om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta
- Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Kursfeedback kan ges på adressen feedback.eduya.fi


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 12.10.2021, 09:00
 • Kursavslut: 18.11.2021, 16:00
 • Sista anmälningsdag: 12.10.2021

Plats & Ort

Campus Allegro, Jakobstad
foto på föreläsaren

Utbildare:

 • Ralf Blomqvist & David Loid

Förfrågningar:

 • Johnny Forsman, gsm: 044-7503260, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kurspris:

400 (exkl. moms 24%)
496 (Inkl. moms 24%)
EduYA Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2018-2020!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:
  FO‐nr: 2732069‐6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice
 • PAPPERSFAKTUROR:
  Edu YA Ab, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland