Ledarskapsforum: Kollektivt ledarskap – för bättre samverkan och resultat i en komplex värld, Leni Grünbaum

Målgrupp

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i Österbotten och hela Svenskfinland. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.

Innehåll

I en oförutsägbar, komplex och osäker värld kan vi inte förlita oss på endast en källa till kunskap, färdigheter och mening. På samma sätt kan vi inte förlita oss på att enskilda ledare och individer visar vägen för andra. Ledarskapet skapas i växelverkan mellan människor – i grupper, team och nätverk.    
Detta gäller särskilt kunskapsintensivt och specialiserat arbete som påverkas av teknologi och globalisering samt mångprofessionella organisationer. Genom fungerande kollektiva handlingssätt med interna och externa aktörer kan de som är ömsesidigt beroende av varann både bidra med och gynnas av olika färdigheter, synvinklar och kunskap. Genom att kombinera olika aktörers insats och kreativitet skapar vi mer utrymme för idéer och handlingar, vilket ger ett stadigare underlag för bättre beslut.

Dagen är interaktivt uppbyggd med korta underlag som kopplas till deltagarnas frågor och består av individuell och gemensam reflektion samt praktiska gruppövningar i kollektivt ledarskap. Fokus sätts på personliga upplevelser och konkreta handlingssätt. Ta gärna med en kollega eller hela teamet för att tillsammans lära er och utveckla er samverkan och ert kollektiva ledarskap.

Innehåll

 • Kollektivt ledarskap, ett växelbruk där alla medverkar – varför är det viktigt?
 • Nycklarna till hållbar förändring: olikhet, responsiv växelverkan och tid
 • Skapa mera rum för samverkan
  • Utforska tillsammans: icke veta, vara lyhörd och röja plats för det nya
 • Sök riktning i en osäker omvärld
  • Kartlägg tålmodigt: vad är meningsfullt och viktigt, vad vill vi sträva till och hur
 • Kollektiva handlingssätt för att skapa rum och söka riktning

Leni Grünbaum

Leni är coach, facilitator och utbildare med lång erfarenhet i affärslivet och av samarbete med små och stora organisationer. Hon kombinerar ett coachande grepp med inspirerande visuella och aktionsbaserade arbetssätt som hjälper deltagarna koppla utbildningens teman till sina egna erfarenheter.

Leni hjälper organisationer och arbetslag utveckla sin verksamhet, ledarskapet och samarbetet genom förstklassiga möten. Förstklassiga möten styr uppmärksamheten mot det väsentliga. De hjälper åstadkomma resultat, överskrida gränser och förnya sig. Dessutom ökar de samhörigheten och gruppens förmåga att utnyttja sin kollektiva intelligens och sin kreativitet.

Sedan hösten 2019 forskar Leni i meningsfulla möten vid handelshögskolan på Aalto universitetet.

Övrig info

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort
- om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta
- Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Kursfeedback kan ges på adressen feedback.eduya.fi


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 28.10.2021, 09:00
 • Kursavslut: 28.10.2021, 15:00
 • Sista anmälningsdag: 28.10.2021

Plats & Ort

Yrkesakademin, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa
foto på föreläsaren

Utbildare:

 • Leni Grünbaum

Förfrågningar:

 • Johnny Forsman, gsm: 044-7503260, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kurspris:

150 (exkl. moms 24%)
186 (Inkl. moms 24%)
EduYA Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2018-2020!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:
  FO‐nr: 2732069‐6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice
 • PAPPERSFAKTUROR:
  Edu YA Ab, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland