e-Ledarskapsforum - Ledarskap för Systematisk Förbättring

Målgrupp

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.

Innehåll

Bra ledarskap är grunden till bra samarbete och därmed till värdeskapandet i form av både "hårda och mjuka resultat" såsom lönsamhet, kvalitet och snabbhet respektive laganda, trivsel, lärande och innovation. Vi menar att ledarskapet är den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med verksamhetsutveckling. Otaliga är t.ex. de satsningar på Lean som fallit på ledningens svaga engagemang. En orsak till varför det brister i ledarskapet är avsaknaden av gemensam syn på ledarskapet och hur det ska utövas i organisationen.

Under tillfällena ska vi jobba med hur du och din organisation kan förtydliga och förenhetliga ert ledarskap. Tillsammans får vi kraft och når framgång.

Programmet riktar sig till alla, oavsett bransch, som vill utveckla sitt eget ledarskap och/eller vill hjälpa andra att växa till allt bättre ledare.

Till webinarierna hör en förhandsuppgift och en uppgift mellan tillfällena. Uppgifterna baserar sig på Bengt Savéns bok LedarStegen.

Varje deltagare ska efter programmet, baserat på modeller, exempel och övningar, ha fått nya insikter som kan översättas till praktisk handling direkt i det dagliga arbetet.

Online tillfälle 1, onsdag 28.10 kl. 9-11.30

Innehåll:

 • Utmaningarna … möjligheterna
 • Vad är viktigast i bra ledarskap
 • 3 modeller som stöd för att utveckla ditt/ert ledarskap

Online tillfälle 2, onsdag 11.11 kl.  9-11.30

Innehåll:

 • Systematisk förbättring och lärande
 • Vikten av Tuff Omsorg
 • Summering och utvärdering

Bengt Savén

Bengt Savén adjungerad professor i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. H an har mångårig erfarenhet som chef på olika nivåer i näringslivet från första linjens chef, och projektledare till företagsledning. Bengt har bl.a. varit produktionsteknisk chef på ABB, produktionschef och Lean manager inom Saab samt vice VD för Denel Saab Aerostructures i Sydafrika. Han har utifrån en blandning av forsknings och industri erfarenheter, bl. inspirerat av Lean och Agile , skrivit böckerna LedarStegen och Bygga Ledarskap . Böckerna syftar till att handfast hjälpa chefer på alla nivåer att växa till bra ledare.
Läs mera om Bengt här www.braveship.com

Övrig info

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Kursfeedback kan ges på adressen feedback.eduya.fi


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 28.10.2020, 09:00
 • Kursavslut: 11.11.2020, 11:30
 • Sista anmälningsdag: 28.10.2020
Kl. 9.00 - 11.30

Plats & Ort

Webinarium

Utbildare:

 • Bengt Savén

Förfrågningar:

 • Johnny Forsman, gsm: 044-7503260, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kurspris:

150 (exkl. moms 24%)
186 (Inkl. moms 24%)
EduYA Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2019!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:
  FO‐nr: 2732069‐6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice
 • PAPPERSFAKTUROR:
  Edu YA Ab, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland