Handledning i lärande i arbetslivet, Närpes

Målgrupp

Arbetsplatshandledare som arbetar inom vård- och omsorg och som handleder närvårdarstuderanden i arbetslivet
 

Innehåll

Arbetsplatshandledarens uppgift är viktig . För att lyckas i uppgiften som arbetsplatshandledare förutsätts det att man är insatt i rutinerna för lärande i arbetslivet, det vill säga i planeringen, i genomförandet och i bedömning av kunnandet.
Lagstiftningen om yrkesutbildning innehåller bestämmelser om vad man ska beakta vid arbetsplatshandledning.
Genom att delta i webbutbildningen: Handledning i lärande i arbetslivet, lär du dig vad du som arbetsplatshandledare ska beakta när du handleder den studerandes lärande.
Utbildningens mål: Du som arbetsplatshandledare vet hur lärandet i arbetslivet planeras, genomförs och hur kunnandet bedöms.

Hur utbildningen genomförs: Allt lärande sker på webben: att sätta sig in i materialet, test i kunnandet, förberedelser av och deltagande i två diskussioner som sker enligt lärarens anvisningar (träff på bestämd plats eller via nätet). Arbetsplatshandledaren ska reservera 8h tid för att avlägga utbildningen.

Övrig info

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Kursfeedback kan ges på adressen feedback.eduya.fi


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 01.10.2020, 12:00
 • Kursavslut: 07.10.2020, 16:00
 • Sista anmälningsdag: 28.09.2020

Plats & Ort

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes, Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st

Utbildare:

 • Britt-Marie Lindqvist hälsovårdsmagister, lektor och Sofie Berg hälsovårdsmagister, lektor.

Förfrågningar:

 • Britt-Marie Lindqvist. tfn: 050-4070057, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Sofie Berg tfn: 044-7503296 e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kurspris:

EduYA Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2019!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:
  FO‐nr: 2732069‐6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice
 • PAPPERSFAKTUROR:
  Edu YA Ab, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland