Intervention och tidigt ingripande arbetssätt

– stöd i ledning av personal

Missbruksproblem och beroende är idag ett snabbt växande fenomen.

Forskning stödjer det faktum att ett tidigt ingripande i problematiken minskar skadorna och konsekvenserna av missbruket på alla områden i livet, även på arbetsplatsen. Osäkerheten för hur man skall tackla dessa problem på arbetsplatsen kan vara stor. Metoder som t.ex. mini-intervention och samtal har visat sig vara eektiva på missbruksproblematiken. En resurs är också att ha ett förebyggande tankesätt och utveckla en plan för tidigt ingripande inom företaget.

Konstruktiva sätt att tala om missbrukger en inblick i problematiken och konsekvenserna av den. Under dagen
får ni tips om hur ni ska samtala med arbetstagarna på ett konstruktivt sätt och vetskap om hur ni ska ingripa då missbruk förekommer.

Intervention och tidigt ingripande arbetssättger kunskap om missbruk och beroende och hur ni ska ingripa när det finns på arbetsplatsen. Tillsammans med kursledaren erbjuds ni möjligheten att analysera faktorer som ökar risken för missbruk, göra en plan för tidigt ingripande samt lära er om metoden mini-intervention.

Konstruktiva sätt att tala om missbruk

INNEHÅLL
 • Kunskap om beroendefenomenet
 • Hur ingripa då missbruk förekommer?
 • Första samtalet
 • Tester

Omfattning: 1 dag med föreläsning och diskussion

Målgrupp: Ledare på olika nivåer inom oentliga organisationer och företag

Intervention och tidigt ingripande arbetssätt

INNEHÅLL
 • Kunskap om beroendefenomenet
 • När beroendet blir en del av arbetsgemenskapen
 • Hur ingripa då missbruk förekommer?
 • Plan för tidigt ingripande
 • Mini-intervention och tidigt ingripande arbetssätt

Omfattning: 2 dagar föreläsning och diskussion + 1 dags uppföljning

Målgrupp: Ledare på olika nivåer inom oentliga organisationer och företag

Ytterligare info fås av

Lärare Ebba Granström, tfn 044-750 3291 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Föreläsare Anette Rönnlund-Nygård
Anette Rönnlund-Nygård Missbrukskoordinator/leg. psyk. ter Kust-Österbottens samkommun för social- och hälsovård Psykosociala enheten: Korsnäs, Närpes, Malax

Begär offert för denna utbildning

Ogiltig inmatning
Please let us know your name.
Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Please let us know your email address.
Ogiltig inmatning

0/400

Please let us know your message.
EduYA Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2018-2020!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:
  FO‐nr: 2732069‐6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice
 • PAPPERSFAKTUROR:
  Edu YA Ab, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland