KURSER 2017-2018

Courses

Starts 22.02.2018

Info & Enroll

Yrkesakademin i Österbotten, Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, 65380 Vasa, B-huset
Starts 13.03.2018

Info & Enroll

Yrkesakademin i Österbotten, Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, 65380 Vasa, B-huset
Starts 23.04.2018

Info & Enroll

Yrkesakademin i Österbotten, Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, 65380 Vasa, B-huset
Starts 24.05.2018

Info & Enroll

Yrkesakademin i Österbotten, Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 37 A, 65380 Vasa, B-huset
Starts 08.03.2018

Info & Enroll

Yrkesakademin i Österbotten, Enheten i Närpes, Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes.
Starts 28.03.2018

Info & Enroll

Yrkesakademin i Österbotten, Enheten i Närpes, Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes.
Starts 17.04.2018

Info & Enroll

Yrkesakademin i Österbotten, Enheten i Närpes, Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes.
Starts 14.05.2018

Info & Enroll

Yrkesakademin i Österbotten, Enheten i Närpes, Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes.